Skovhave ugrassbom 2 rekker

SKOVHAVE UGRASSBOM FOR 2 ENKELTREKKER (JORDBÆR)

2,5 M UDELT ENKELT BOM MED 3 UGRASS SKJERMER.
PARKERINGSRAMME+DYBDEHJUL.
TRIMA/TRIANGEL.

Har du behov for jordbærplanter ??

norgro.png