Strenglegger

Samon strenglegger type SU1M (Onion Lifter)


Strenglegger for alle typer løk.
Strenglegging av løken med Samon fører til at løken tørker optimalt da all jord fjernes.
42mm spileåpning på belte.