COMET SENTRAL MANUEL

COMET SENTRAL FOR ÅKERSPRØYTE
3-delt sentral for 3 bomseksjoner.
Leveres med oppstander + trykkslange og sugeslange.
Start/stopp av hver bomseksjon.
Trykkregulering og sirkulasjon av/på.
Passer til små eller eldre sprøyter som trenger ny sentral.