Arag manuel sentral

ARAG MANUELL SENTRAL FOR ÅKERSPRØYTE
5 manuelle ventiler for hver bomseksjon, manuell trykkregulering og hovedavstengning.
Selvrensende filter montert i sentral.
Manometer kommer i tillegg.