Celox

Newtec Celox optisk sorterer.

-Sorterer gulrøtter eller poteter etter størrelse og kvalitet.
-3 til 13 utløp